Trang chủ

Tin tức, sự kiện

Giao ban công tác tháng 02/2023
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 27/02/2023, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tháng 02/2023 dưới sự chủ trì của Cục trưởng Bùi Thiên Thu. Tham dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn, Lê Minh Đạo và lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn; các Phòng, Văn phòng Cục và các đơn vị trực thuộc Cục (trực tuyến).

Qua báo cáo tổng hợp của Văn phòng Cục; ý kiến của các Phó Cục trưởng và điện diện các cơ quan, đơn vị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đánh giá trong tháng 01 và 02 tháng năm 2023 vừa qua, các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương triển khai công việc ngay từ đầu năm, các nhiệm vụ được giao cơ bản đã được đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ và chất lượng, Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, chú trọng hơn nữa vào một số nội dung như sau:

  1. Về công tác chỉ đạo, điều hành: Giao các Phòng Pháp chế - Thanh tra, Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, theo dõi tiến độ và có văn bản đôn đốc định kỳ hàng tháng đối với chương trình xây dựng văn bản QPPL, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, thu hồi công nợ…
  2. Về công tác đảm bảo an toàn giao thông: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các Cảng vụ quán triệt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông phải đặt lên hàng đầu; thường xuyên nắm bắt thông tin, địa bàn để kịp thời báo cáo về Cục, Lãnh đạo Cục biết, chỉ đạo xử lý.  
  3. Về công tác đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa: Phải rà soát, nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
  4. Về công tác quản lý cảng, bến: Yêu cầu các Cảng vụ quán triệt đến từng Trưởng đại diện, Cảng vụ viên về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; rà soát quy trình công việc, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Giao Phòng Pháp chế - Thanh tra tham mưu thống kê, tổng hợp các cảng, bến không phép để báo cáo Bộ GTVT làm việc với các địa phương chỉ đạo, xử lý.
  5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý kết cấu hạ tầng, tổ chức bộ máy, hợp tác quốc tế, văn phòng./.

Văn phòng Cục

 

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 125
Tổng số truy cập: 16191805