Trang chủ

Tin tức, sự kiện

Thẩm định Quy hoạch Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 04/7/2021 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp thẩm định Quy hoạch Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham gia cuộc họp gồm có: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn, đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng, lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các ủy viên phản biện và các thành viên hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 15/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và đại diện tư vấn lập quy hoạch (liên danh TEDI – TEDIWECCO – Viện Chiến lược và phát triển GTVT).

Một số hình ảnh cuộc họp

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên hội đồng thẩm định về quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, kết quả tiếp thu và giải trình các ý kiến của 55 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, 20 bộ, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức hội nghề nghiệp, của các thành viên hội đồng thẩm định.

Quy hoạch KCHT ĐTNĐ được lập căn cứ vào định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ XIII với mục tiêu giảm chi phí logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa theo dự báo, kịch bản phát triển chung của toàn ngành GTVT, cụ thể:

- Tập trung ưu tiên giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt để thông tuyến, hoàn chỉnh các hành lang vận tải trọng yếu, có tính huyết mạch kết nối các địa phương, vùng, miền;

- Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến vận tải thủy có tính kết nối cao, lan tỏa, đặc biệt đối với các tuyến vận tải kết nối trực tiếp với cảng biển, các tuyến vận tải công ten nơ;

- Đầu tư ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hệ thống quản lý để tối ưu hóa hiệu quả khai thác các tuyến vận tải hoạt động trên cơ sở kết cấu hạ tầng hiện hữu, ưu tiên đối với các tuyến vận tải công ten nơ.

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bùi Thiên Thu đã báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên hội đồng thẩm định quá trình tổ chức lập quy hoạch trong bố cảnh dịch Covid tác động mạnh tới kinh tế - xã hội của đất nước, tuy nhiên các bên liên quan lập quy hoạch đã cố gắng hoàn thành theo đúng tiến độ,  đồng thời tiếp thu giải trình các ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, cam kết cùng với tư vấn lập quy hoạch sớm hoàn thiện để trình Thủ tướng phê duyệt.  

Dù được đầu tư rất hạn chế nhưng thị phần hàng hóa và khối lượng luân chuyển bằng phương thức vận tải thủy nội địa vẫn tăng trưởng với tốc độ khá tốt. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đang gần đạt đến giới hạn nếu vẫn chủ yếu tận dụng các điều kiện tự nhiên mà không thực hiện một số dự án đầu tư cấp bách nhằm xóa bỏ các điểm nghẽn như tĩnh không cầu thấp, kết nối cảng, bến thủy nội địa với các phương thực vận tải khác.

Sau khi nghe tư vấn lập quy hoạch trình bày các kết quản nghiên cứu, giải trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các thành viên hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu với 23/27 phiếu đồng ý thông qua, 4/27 phiếu đồng ý thông qua có sửa đổi.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Lê Văn Thành đã phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành quy hoạch, đồng thời cũng chỉ ra những nội dung cần được bổ sung, điều chỉnh để quy hoạch có khả năng thực hiện cao, đặc biệt về những giải pháp phải có tính đột phá, sáng tạo, thực hiện phân cấp đầu tư cho địa phương trong tình hình ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, cần phải thu hút mạnh mẽ các nguồn lực tiềm năng của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, xã hội hóa mạnh mẽ trong công quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Trên tinh thần kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Lê Văn Thành và các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng thẩm định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang khẩn trương chỉ đạo tư vấn lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 7/2021./.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 130
Tổng số truy cập: 12202328