Trang chủ

Tin tức, sự kiện

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông làm việc với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về Chính phủ điện tử và Chương trình chuyển đổi số
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 01/10/2021, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã có buổi làm việc với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện Chính phủ điện tử và Chương trình chuyển đổi số của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo các Vụ Kế hoạch đầu tư, Vận tải, Trung tâm Công nghệ thông tin; về phía Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Cục trưởng Bùi Thiên Thu, các Phó Cục trưởng và Lãnh đạo, Chuyên viên các Phòng chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã báo cáo tổng quan hiện trạng, khó khăn vướng mắc và các tồn tại của hệ thống thông tin đã được đầu tư, xây dựng giai đoạn 2015 - 2019 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong đó có hệ thống thủ tục dịch vụ công trực tuyến; tình hình triển khai khắc phục để từng bước phát triển hệ thống thông tin tích hợp đường thuỷ nội địa bền vững giai đoạn 2020 đến nay, cũng như phương hướng, kế hoạch triển khai trong thời gian tới thông qua Dự án xây dựng hệ thống thông tin tích hợp đường thuỷ nội địa nguồn vốn tài trợ Chương trình Aus4Transport và xây dựng 03 cơ sở dữ liệu nền tảng chuyên ngành nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2023 là phương tiện, thuyền viên và kết cấu hạ tầng lĩnh vực đường thuỷ nội địa.

Cục cũng đã báo cáo kết quả rà soát các thủ tục hành chính để bổ sung, loại bỏ cũng như xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa để triển khai trên công Dịch vụ cổng trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải và một cửa điện tử quốc gia.

Hình ảnh về buổi làm việc

Sau khi nghe ý kiến của Lãnh đạo các Vụ tham mưu và Trung tâm Công nghệ thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá hệ thống thông tin của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã được đầu tư mạnh trong giai đoạn 2015 - 2019 nhưng không có kế hoạch, chưa xây dựng kiến trúc tổng thể và quy trình quản lý nên thiếu sự đồng bộ và hiệu quả. Đặc biệt là hệ thống cơ sở dữ liệu chưa được lưu trữ, quản lý thống nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam rà soát, đánh giá hiệu quả và nguyên nhân những nội dung tồn tại đối với hệ thống được đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2019. Đối với các hạng mục đầu tư thuộc về công nghệ thông tin giai đoạn trên, đặc biệt các hạng mục đầu tư từ nguồn vốn kinh tế sự nghiệp, Thứ trưởng giao Vụ Tài chính phối hợp rà soát kết quả đầu tư, giao Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp, hỗ trợ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong quá trình khắc phục các tồn tại đối với hệ thống thông tin đầu tư, xây dựng giai đoạn 2015 - 2019.

"Trong giai đoạn tới, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cần tập trung xây dựng hệ thống thống thông tin của Cục để đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số theo quy định Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo cơ sở dữ liệu nền tảng chuyên ngành đường thủy nội địa liên thông với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Giao thông vận tải và liên thông với cơ sở dữ liệu của các chuyên ngành khác" Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu.

Thay mặt Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Bùi Thiên Thu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và giao các Phòng, đơn vị liên quan trực thuộc khẩn trương lập kế hoạch chi tiết, phối hợp cùng tư vấn Chương trình Au4T, để từng bước xây dựng hệ thống thông tin đường thủy nội địa phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Giao thông vận tải và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành./.

Phòng KHCN-HTQT&MT

 

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 323
Tổng số truy cập: 8018703