Trang chủ

Tin tức

Thông báo luồng sông ông Đốc

Cục Đường thỷ nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ sông ông Đốc, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thống kê đào tạo thuyền, máy trưởng và đăng ký phương tiện tháng 06/2018

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thông tin thống kê đào tạo thuyền, máy trưởng và đăng ký phương tiện tháng 06/2018 như sau: Thống kê đào tào thuyền trưởng, máy trưởng, cccm: Xem và...

Thống kê đào tạo thuyền, máy trưởng và đăng ký phương tiện tháng 05/2018

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thông tin thống kê đào tạo thuyền, máy trưởng và đăng ký phương tiện tháng 05/2018 như sau: Thống kê đào tào thuyền trưởng, máy trưởng, cccm: Xem và...

Tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến

Ngày 19/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 918/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến, chi tiết như sau: Công văn: ...

V/v rà soát báo cáo thông tin website

Ngày 22/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 931-1 về việc rà soát báo cáo thông tin website của các đơn vị trực thuộc Cục ĐTNĐ VN, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Triển khai dịch vụ công

Ngày 14/4/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 610-1 về việc triển khai dịch vụ công tại Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

V/v kiểm tra tính năng ký số trên Firefox

Ngày 04/4/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 480/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc kiểm tra tính năng ký số trên firefox, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Thông báo luồng tháng 06-khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 06 - khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Báo cáo kế hoạch CNTT năm 2017

Ngày 23/01/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 108/CĐTNĐ về việc đánh giá kế quả ứng dụng CNTT Cục ĐTNĐ Việt Nam năm 2017, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Kế hoạch CNTT giai đoạn 2016-2020

Cục ĐTNĐ Việt Nam ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020, chi tiết kế hoạch xem và download tại: Kế hoạch

Tham gia ban chỉ đạo ứng dung CNTT

Ngày 07/08/2017, Cục Đường thủy nội địa cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng Bộ GTVT, chi tiết như sau: Quyết định: Xem và tải

Quy chế quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến

Ngày 29/12/2017, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã có Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực t uyến và sử dụng hệ thống một cửa điện tử của Cục Đường thủy nội...

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ngày 08/01/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 4409/QĐ-BGTVT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, chi tiết như sau: ...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT

Ngày 09/8/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, chi tiết như sau: Quyết định: Xem và tải

Trả lời phản ánh của công dân về phương tiện hút cát tại bến đò Chu Phan huyện Mê Linh

Ngày 12/12/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn số 1337/ĐTNĐPB-PC về việctrả lời phản ánh của công dân về phương tiện hút cát tại bến đò Chu Phan huyện Mê Linh, TP. Hà...

Trả lời phản ánh về việc thu tiền khu vực tàu vào bến

Ngày 24/11/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc thu tiền an ninh tại khu vực km00 đến km04+00 sông Kinh Thầy, chi tiết như sau: Công văn: File 1 ,...

Trả lời ý kiến tiếp thu các tàu to đỗ hàng 2, 3 gây mất ATGT

Ngày 28/12/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn trả lời chỉ đạo của Cục trưởng về việc: Các tàu đẩy to đỗ hàng 2, 3 ảnh hưởng đến luồng tàu chạy gây mất an toàn giao thông, chi tiết như sau:...

Thông báo luồng các tuyến trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia tháng 5/2018 do Khu Quản lý đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, chi tiết như sau: ...

Thông báo luồng định kỳ sông Cổ Cò

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ sông Cổ Cò, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng sông Cần Giuộc

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng sông Cần Giuộc, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

  Thống kê truy cập

Đang online: 41
Tổng số truy cập: 3848296