Trang chủ

Tin tức

Cập nhật các văn bản của Cục ĐTNĐ Việt Nam về phòng, chống dịch COVID-19
Từ khóa Xem với cỡ chữ
Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục ban hành các văn bản như sau:

1. Công văn 957/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 17/5/2021 v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Tải và xem văn bản tại đây

2. Công văn số 958/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 17/5/2021 v/v chỉ đạo các đơn vị thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Tải và xem văn bản tại đây 

3. Công văn số 1004/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 20/5/2021 v/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 và một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Tải và xem văn bản tại đây

Các cá nhân, tổ chức có liên quan nghiên cứu để triển khai thực hiện./.

Văn phòng Cục

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 90
Tổng số truy cập: 7071253