Trang chủ

Tin tức

Gắn công tác chuyên môn với phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Quản lý trên 3.000 km đường thủy nội địa (ĐTNĐ) trên địa bàn 23 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong khi lực lượng mỏng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng từ đầu năm đến nay, Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (ĐTNĐVN) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Thanh tra chuyên ngành Chi cục ĐTNĐ phía Bắc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường thủy và công tác phòng, chống Covid-19 tại các bến thủy nội địa. Ảnh: TQ

Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Thọ - Chi cục trưởng Chi cục ĐTNĐ phía Bắc với PV Báo Thanh tra.

Ông Thọ cho biết, chi cục quản lý trên 3.000 km ĐTNĐ trên địa bàn 23 tỉnh, thành phố phía Bắc với 50 tuyến ĐTNĐ quốc gia. Trên các tuyến có 9.108 biển báo hiệu (BH), trong đó BH trên bờ 6.310 BH; dưới nước 1.368 BH; trên cầu 1430 BH. 277 kè chỉnh trị trên luồng, 190 cầu vượt sông, 132 vị trí đường dây điện vượt sông và các công trình ngầm dưới sông, 23 vị trí đường ống qua trên sông.

11 tuyến vận tải ĐTNĐ quốc gia, kết nối giao thông đường thủy với các trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, các đầu mối giao thông vận tải quan trọng, phục vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của vùng đồng bằng Bắc bộ nói riêng.

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-CĐTNĐ ngày 25/12/2021 của Cục ĐTNĐVN về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 và tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý, Chi cục ĐTNĐ phía Bắc đã ban hành các quyết định thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hàng quý chỉ đạo các đội thanh tra - an toàn trực thuộc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn phạm vi quản lý.

 Thanh tra chuyên ngành Chi cục ĐTNĐ phía Bắc phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện chấp hành Luật Giao thông đường thủy và công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: TQ

Ông Thọ cho biết, 10 tháng đầu năm 2021, chi cục đã thực hiện 125 cuộc thanh tra, kiểm tra với 1.448 đối tượng, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 69 đối tượng, ra quyết định xử phạt hành chính nộp kho bạc Nhà nước trên 300 triệu đồng. Tham gia 2 cuộc kiểm tra liên ngành, kiểm tra với 130 đối tượng; lập biên bản vi phạm hành chính 2 đối tượng. Đình chỉ hoạt động 17 bến thủy nội địa  và 11 phương tiện.

"Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương, với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"; chi cục đã ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đội thanh tra - an toàn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra" - ông Thọ cho biết.

Chi cục kiện toàn Ban Phòng, chống Covid-19, xây dựng kịch bản phương án phòng, chống Covid - 19 thực hiện chung và trên cơ sở kịch bản của chi cục các đội thanh tra - an toàn trực thuộc xây dựng phương án phòng, chống dịch phù hợp với địa bàn hoạt động nhằm ứng phó với diễn biến thực tế của dịch bệnh.

Thực hiện Văn bản số 585 ngày 23/7/2021 của Thanh tra Bộ GTVT về việc hoạt động thanh tra chuyên ngành GTVT gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chi cục ĐTNĐ phía Bắc đã có văn bản chỉ đạo các đội thanh tra - an toàn tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, kiểm tra về hoạt động vận tải thủy nội địa, đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ tại bến khách ngang sông, thi công công trình…

Tuyên truyền đến người tham gia giao thông các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi đi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nội địa, phối hợp các cơ chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải thủy nội địa.

Thanh tra chuyên ngành Chi cục ĐTNĐ phía Bắc phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm ĐTNĐ. Ảnh: TQ 

Hoạt động kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông ĐTNĐ được thể hiện trong biên bản làm việc và trong báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của công chức thanh tra và báo cáo công tác thanh tra của Đội.

Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra phải xây dựng các kịch bản, có biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra đối với công chức thanh tra thực hiện nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Công tác thanh tra chuyên ngành đã được chi cục chỉ đạo triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không có tiêu cực, khiếu nại trong quá trình thanh tra, kiểm tra và đã góp phần duy trì trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

"Trong điều kiện lực lượng công chức thanh tra còn mỏng, phương tiện thường xuyên hư hỏng, kinh phí eo hẹp, song chi cục đã chỉ đạo các đội thanh tra - an toàn thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra và các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến ĐTNĐ, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ" - ông Thọ cho biết.

Chính vì vậy, trong thời gian qua hoạt động thanh tra chuyên ngành hoàn thành các nhiệm vụ được cục ĐTNĐ Việt Nam giao cho, 100% công chức của chi cục được tiêm vắc xin phòng, chống Covid - 19, không có cán bộ công chức của Chi cục lây nhiễm dịch.

Hoạt động giao thông vận tải ĐTNĐ vẫn luôn thông suốt, an toàn, các chủ cảng, bến thủy nội địa, phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, hành khách tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật giao thông ĐTNĐ và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương cũng như của địa phương. 

Theo ông Trần Văn Thọ, trong thời gian tới, chi cục tiếp tục chỉ đạo các đội thanh tra - an toàn tổ chức triển khai và hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt. Tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách ngang sông, bến thủy nội địa không phép, thi công công trình trái phép, sai phép, ảnh hưởng công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ, cản trở giao thông ĐTNĐ…, góp phần vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ và an toàn trong phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.

Nguồn: Trần Quý – Báo Thanh tra

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 43
Tổng số truy cập: 7687574