|
Trang chủ

Tin tức

Nam Định: Đánh thức tiềm năng các tuyến đường thuỷ nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Nam Định có lợi thế giao thông đường thủy nội địa phong phú, thuận tiện cho giao lưu hàng hóa. Những năm gần đây tỉnh đã chú trọng thu hút nguồn vốn, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy.

Khơi tiềm năng...

Theo Sở Giao thông vận tải: Nam Định có tổng cộng 15 sông do địa phương quản lý với tổng chiều dài 279km hầu hết qua các cống muối dưới đê nên hạn chế tĩnh không, chỉ cho phép loại tàu dưới 100 tấn lưu thông, chủ yếu phục vụ vận động tải đường thủy nội địa cự ly ngắn trong từng huyện. Hệ thống tuyến vận tải chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển các mặt hàng nông sản, vật liệu xây dựng lưu trữ thông tin giữa các khu vực nội địa, kết nối với hệ thống đường thủy do Trung quản lý tạo thành hệ thống đường thủy thông minh và liên kết.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có rất nhiều kênh tuyến, mương, tuy nhiên khả năng khai thác thác vận tải không cao, chủ yếu phục vụ nhu tiêu, thủy hoặc vận chuyển lợi hàng hóa nhỏ lẻ.

Được biết, đường thủy nội địa tỉnh Nam Định chủ yếu được khai thác thác từ điều kiện tự nhiên, nên ở nhiều tuyến sông, kênh chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp thường có chiều rộng luồng thu hẹp, bán kính cong nhỏ, độ chạy sâu, hàng năm có biến đổi, không ổn định; Nhiều công trình vượt sông, đặc biệt là cầu đường bộ, đường sắt được xây dựng từ trước, chưa có kế hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa nên thường có tĩnh không thấp, khoang thông thuyền thu hẹp.

Vận tải đường thủy nội địa trên sông Đào Nam Định

Tuyến Sông Sắt đoạn qua địa bàn tỉnh dài 15km từ xã Yên Lợi đến xã Yên Đồng (Ý Yên) hiện tại đang được quy định đến năm 2030 có cấp kỹ thuật luồng thủy nội địa cấp V ; trên tuyến sông có cầu sắt, cầu Tào, cầu Ngăm. Trong đó, Sông Mỹ Đô dài 11km từ xã Yên Tân đến Yên Phương (Ý Yên) nối sông Đáy và sông Sắt; hiện tại sông đã được quy định cho năm 2030 có cấp kỹ thuật đường thủy nội địa cấp IV; trên sông có 3 cầu là cầu Bo mới, cầu Bo cũ, cầu Mai Độ. Sông Châu Thành dài 17km từ xã Điền Xá đến xã Nam Hải (Nam Trực); hiện tại sông đã được quy định cho năm 2030 có cấp kỹ thuật đường thủy nội địa cấp V; trên sông có 3 cầu là cầu Dứa, cầu Cổ Gia, cầu Cổ Giả.

Sông Sò dài 22,7km từ thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) đến cửa Hà Lan (Hải Hậu); hiện tại sông đã được quy định cho năm 2030 có cấp kỹ thuật đường thủy nội địa cấp III. Sông Ninh Mỹ dài 9,2km từ xã Hải Giang đến thị trấn Cồn (Hải Hậu); trên sông có 2 cầu là cầu Ninh Mỹ, cầu chợ Quán; hiện tại sông đã được quy định cho năm 2030 có cấp kỹ thuật đường thủy nội địa cấp V.

Sông Múc dài 26,5km từ xã Hải Trung đến xã Hải Châu (Hải Hậu), theo Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 28-12-2021 của UBND Tỉnh về công việc bố trí mở luồng thủy địa nội đã công bố cấp kỹ thuật luồng đường thủy nội địa của sông Múc là cấp VI.

Sông Vọp dài 15km từ cửa Ba Lạt (sông Hồng) đến Cồn Lu (Giao Thuỷ), theo Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 28-12-2021 của UBND tỉnh bố trí mở luồng thủy nội địa sông Vọp cấp kỹ thuật truyền đạt cấp VI. Các tuyến sông này có mật độ phương tiện vận tải thủy thưa thớt, chủ yếu là phương tiện nhỏ, vận chuyển hóa địa phương. Trên sông có nhiều cầu, cống không đảm bảo tĩnh không và khoang thông thuyền đối với sông cấp V.

Từ ngày 25/7, đường luồng thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng (kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ) tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định dài 1,8km được đưa vào khai thác thác

Tạo sức mạnh...

Mới đây, Nam Định chính thức khai thác thác luồng đường thủy nội địa kênh Nghĩa Hưng. Theo đó, kể từ ngày 25/7, luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng (kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ) tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định dài 1,8km được đưa vào khai thác

Cụm công trình kênh nối Đáy-Ninh Cơ sở có tổng năng lực tư 107,19 triệu USD; trong đó vốn vay WB là 78,74 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 28,45 triệu USD. Cụm công trình kênh kết nối Đáy-Ninh Cơ sở được khởi công vào ngày 3/1/2021; hoàn thành vào ngày 30/6/2023.

Ông Dương Thanh Hưng - Giám đốc Ban quản lý các Dự án Đường thủy cho biết, cụm công trình kênh nối Đáy-Ninh Cơ là một phần rất quan trọng của Dự án WB6. Sau khi hoàn thành bộ công cụ này sẽ phát huy hiệu quả cao nhất của bộ công cụ cải tiến tạo luồng qua cửa Lạch Giang (đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016), giúp tàu có trọng lượng tải 2.000 tấn tải và 3.000 tấn giảm tải có thể đi sâu vào đất liền đến cụm Ninh Bình, Ninh Phúc, đặc biệt là cụm công nghiệp điện, nhung qua đó giảm chi phí hậu cần và giảm ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện định hướng phát triển vận động tải, tạo sức mạnh cho giao thông đường thủy nội địa, những năm gần đây tỉnh đã chú ý thu hút nguồn vốn, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy.

Theo Sở Giao thông vận tải cho biết: Nhiều năm qua, thiếu vốn nên tổng đầu tư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và không tương xứng với tiềm năng hiện có của mạng lưới nội địa thủy tinh, chưa đảm bảo hoàn chỉnh cấu hình giao thông thủy tầng hạ tầng để đảm bảo khối lượng tải xuống tương đương, sử dụng phần quan trọng trong trường vận chuyển hàng hóa.

Trên các tuyến đường nội địa thủy tinh vẫn còn nhiều cầu vượt sông có tĩnh không thấp, khoang thông thuyền thu hẹp làm hạn chế mô các phương tiện vận chuyển tải thủy có thể hoạt động. Mặt khác, số lượng, bến thủy trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn thiếu khả năng kết nối giữa giao thông đường thủy, đường bộ. 

Tuy nhiên, so với các hình thái giao thông khác thì đầu tư hạ tầng đường thủy tiết kiệm vốn hơn rất nhiều. Theo một số chuyên gia về đường thủy nội địa: Nam Định cần tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài, nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế kết hợp các chương trình kế hoạch vét, tiêu thoát lũ lụt ngành Nông nghiệp, chương trình ứng dụng với các biến thể khí hậu và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển hạ tầng đường thủy nội địa.

Đồng thời, đầu tư một số ngựa ngựa quan trọng, cho đấu thầu khai thác, kinh nghiệm thu phí được sử dụng để phát triển mới và bảo trì. Đặc biệt, để phát triển khả năng tải dịch vụ trên hạ tầng giao thông đường thủy đã có trong kế hoạch. Cần tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đóng gói tàu vận chuyển có tải lớn.

Trong đó tăng cường mối liên kết giữa các loại hình vận hành khác với vận chuyển đường thủy nội địa, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các loại hình vận hành, đối tượng tham gia vận hành kinh doanh, tải dịch vụ kinh doanh. Phát triển vận tải container, đa phương thức đường thủy nội địa và ven biển.

Phát triển kinh tế, tạo nguồn cho vận động tải đường thủy nội địa, khuyến khích đầu tư trang thiết bị soi hàng hóa có khối lượng lớn, giao hàng tại các cường thủy nội địa; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao nhận kho vận và xã hội hóa hoạt động dịch vụ logistics.

Kênh Văn Bé 11 trên địa bàn huyện Giao Thủy mới được đầu tư cải tạo, nâng cấp phần mềm tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp (Ảnh: Báo Nam Định)

Trong hệ thống chuồng ngựa, cụm ngựa thủy nội địa đủ điều kiện theo quy định, khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp đầu tư theo hình thức xã hội hóa tại những vị trí đảm bảo về đất đai, hành lang an toàn công trình cầu, cống, hành lang đê điều và bảo vệ môi trường phục vụ nhu cầu tập tin, bốc xếp, trung chuyển hàng hóa, vật xây dựng, đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy tinh

Được biết, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cấp kỹ thuật luồng đường thủy nội địa các tuyến sông do địa phương quản lý trong quy hoạch phát triển GTVT đường thủy nội địa tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định điều chỉnh cấp kỹ thuật luồng thủy tinh nội địa tuyến sông do địa phương quản lý của UBND tỉnh tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên để phát huy thế vận tải lợi đường thủy, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo tính đồng bộ giữa tuyến tính và ghen, bến.

Đồng thời đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Nam Định và các kế hoạch liên quan khác.

Từ đó, xây dựng quy trình quản lý và khai thác hệ thống tuyến vận chuyển đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu vận chuyển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định nhu cầu vét và thanh lọc vật liệu để đảm bảo an toàn giao thông theo cấp kỹ thuật trên các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa.

Việc điều chỉnh cấp kỹ thuật luồng đường thủy nội địa các tuyến sông do địa phương quản lý góp phần phát triển vận tải thủy nội địa của tỉnh, đóng góp tích cực vào lưu thông hàng hóa của các địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/nam-dinh-danh-thuc-tiem-nang-cac-tuyen-duong-thuy-noi-dia-254164.html

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 173
Tổng số truy cập: 15058064