Trang chủ

Tin tức

Quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình Nạo vét đảm bảo giao thông Tắc Thủ - Gành Hào (Sông Tắc Thủ từ Km0+000 đến Km4+500, Sông Gành Hào từ Km 61+300 đến Km 62+500).
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện quy định về công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định tại khoản 5, Điều 37 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm a khoản 1 Điều 102 của Nghị định 08/2022/NĐ/CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam công khai Kết quả phê duyệt, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình Nạo vét đảm bảo giao thông Tắc Thủ - Gành Hào (Sông Tắc Thủ từ Km0+000 đến Km4+500, Sông Gành Hào từ Km 61+300 đến Km 62+500).  

Nội dung Quyết định

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 128
Tổng số truy cập: 16191410