Trang chủ

Tin tức

Tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid và đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện văn bản số 4990/BGTVT-VT ngày 31/5/2021 của Bộ GTVT về việc tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid; văn bản số 4608/BGTVT-CYT ngày 21/5/2021 của Bộ GTVT về việc đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã ban hành văn bản số 1143/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 02/6/2021 v/v tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid và đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết xem đính kèm

Phòng VT&ATGT 

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 178
Tổng số truy cập: 7071163