Trang chủ

Tin tức

Ưu tiên vốn đầu tư công để nâng cấp luồng đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định 1269 ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Quyết định 1829 ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng giai đoạn.

Đồng thời, xác định các nhiệm vụ, giải pháp, danh mục các dự án cụ thể triển khai thực hiện theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 phù hợp với điều kiện của các bộ, ngành, địa phương; xác định rõ phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện./.

Quyết định 1269/QĐ-TTg 2022 Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 159
Tổng số truy cập: 15054103