Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Bộ GTVT ban hành Quyết định về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Ngày 15/01/2024 Bộ GTVT đã ban hành QĐ 34/QĐ-BGTVT về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực ĐTNĐ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. Toàn bộ nội dung Quyết...

Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra...

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức "Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong hoạt động giao thông đường thủy năm 2023"

Với quan điểm coi việc ứng phó sự cố tràn dầu là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý chuyên ngành giao thông ĐTNĐ, thời gian qua, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp...

Cục ĐTNĐ Việt Nam đăng tải thông tin môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo an toàn giao thông kệnh Rạch Cái Côn - Quảng Lộ Phụng Hiệp đoạn từ km25+000 đến km93+500

Thực hiện theo khoản 5 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Cục ĐTNĐ Việt Nam đăng tải thông tin môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo an toàn giao thông kệnh Rạch Cái Côn - Quảng Lộ...

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến, truyền thông chính sách VB QPPL và tập huấn bảo đảm trật tự ATGT ĐTNĐ

Công tác tuyên truyền, phổ biến, truyền thông chính sách văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa là công tác quan trọng, có ý nghĩa...

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức "Hội nghị phổ biến tuyên truyền Hiệp định Việt Nam - Campuchia về vận tải đường thủy và cập nhật các quy định liên quan, các nội dung liên quan tại các văn bản quy phạm pháp luật mới "

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy (Hiệp định) và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Chương trình xây dựng...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội của Dự án Phát triển các hành lang đường thuỷ và logistics khu vực phía Nam

Nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội của Dự án Phát triển các hành lang đường thuỷ và logistics khu vực phía Nam

Tổ chức thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-BGTVT

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực trực...

Tổ chức thực hiện Thông tư 18/2021/TT-BGTVT

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo cho...

Tổ chức thực hiện Thông tư 34/2019/TT-BGTVT

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của các Thông tư quy định vận tải đường thủy nội địa. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo cho...

Tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trên sông, kênh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo các dự án xã hội hóa nạo vét trên đường thủy nội địa...

Hơn 30 lễ hội trên sông nước "lọt" danh sách giám sát chặt ATGT

Cục Đường thủy chỉ đạo lực lượng thanh tra, cảng vụ giám sát chặt công tác bảo đảm ATGT tại lễ hội sông nước. Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN Hoàng Hồng Giang phát động các đơn vị,...

Rà soát lại qui hoạch bến thủy nội địa TP.HCM

TTO - TP sẽ thông báo đến từng chủ bến, chủ khai thác bến để có kế hoạch lộ trình thực hiện trong giai đoạn từ nay đến khi quy hoạch mới được phê duyệt. Trả lời về bài báo "370 cảng...

Kế hoạch tổng điều tra phương tiện thủy

Hiện không rõ toàn quốc có bao nhiêu phương tiện thủy thuộc diện phải đăng ký, bởi chắc chắn số lượng điều tra năm 2007 ở nhiều địa phương sẽ là con số ảo. ...

Quảng Bình: Thực hiện nghiêm pháp luật về ATGT đường thủy nội địa

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 916/UBND-XDCB ngày 26-5 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trên địa...

Đảm nhiệm chức danh và định biên thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa

Ngày 20/01/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận...

Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 20, Điều 22 của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp...

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa

Ngày 09/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BGTVT về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. Theo đó,...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 111
Tổng số truy cập: 16192450