Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đảm nhiệm chức danh và định biên thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ
Ngày 20/01/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chúng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa và Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT 14/9 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện.
Theo đó, kể từ ngày 15/03/2017, điểm nổi bật quan trọng được sửa đổi, bổ sung:
1.  Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT.
Đã quy định cụ thể việc đảm nhiệm chức danh thuyền viên có chứng chỉ thủy thủ của các loại phương tiện (trước đây Thông tư 56/2014/TT-BGTVT không có)
Thuyền viên có bằng hoặc GCNKNCM thuyền tr­ưởng hạng nhì đư­ợc đảm nhiệm chức danh thuyền tr­ưởng của các loại ph­ương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (nhưng phải hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh hạng nhì trên ph­ương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 500 tấn đủ 03 tháng trở lên);
2.  Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT.  
Phân nhóm lại phương tiện để định biên thuyền viên.
Quy định cụ thể biểu định biên thuyền viên đối với Phương tiện cao tốc có sức chở đến 12 người (trước đây Thông tư 47/2015/TT-BGTVT không có); biểu định biên thuyền viên theo ca làm việc đối với Phương tiện đi ven biển mang cấp VR-SB.
Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 187
Tổng số truy cập: 8421281