Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ
Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung  Điều 6, Điều 20, Điều 22 của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
 
Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 197
Tổng số truy cập: 8421312