Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 09/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BGTVT về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Theo đó, trong thời gian qua trên toàn quốc đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt, trong tháng 3/2016 đã xảy ra 02 vụ phương tiện thủy nội địa đâm va vào công trình cầu đường bộ, đường sắt vượt sông gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy nội địa cũng như tuyến đường sắt quốc gia; gần đây nhất vào ngày 4/6/2016 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng trên sông Hàn làm chết 03 người và nhiều người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn khi tham gia giao, công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa tại một số nơi còn chưa chặt chẽ, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cùa các lực lượng chức năng còn hạn chế, chưa thường xuyên và chưa bao quát hết địa bàn quản lý.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong thời gian tới nhất là trong mùa mưa bão và mùa du lịch ở một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung trong "Quy chế phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyên đường thủy nội địa tại các vị trí có cầu đường bộ, đường sắt vượt sông" đã được các cơ quan xây dựng.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cần rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy nội địa để nghiên cứu, có phương án đề xuất điều chỉnh, sửa đổi nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa; Nâng cao và gắn trách nhiệm cụ thể đổi với các cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy nội địa, trong hoạt động vận tải hành khách, khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa; Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy nội địa, cảng vụ đường thủy nội địa tăng cường kiển tra điều kiện an toàn của cảng, bến thủy nội địa, phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy; siết chặt kiểm tra điều kiện an toàn hoạt động của phương tiện chở khách du lịch, phương tiện chở khách ngang sông, nhà hàng nổi, khách sạn nổi trên đường thủy nội địa. Cương quyết đình chỉ hoạt động của cảng, bển thủy nội địa, phương tiện thủy nội địa không bảo đảm điều kiện về an toàn giao thông; Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; đảm bảo thực hiện đúng quy trình đào tạo, sát hạch theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát các kỳ sát hạch.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, vận tải hành khách đường thủy nội địa; tập trung xử lý nghiêm, triệt để những vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn; phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa…

Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tăng cường công tác kiểm định chất lượng phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là kiểm định các phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở khách du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi; phối hợp với địa phương, giám sát, xử lý đối với cac phương tiện thủy nội địa đã quá hạn kiểm định mà chưa thực hiện kiểm định lại theo quy định, thông báo cho các cơ quan chức năng đường thủy nội địa và Ban ATGT các tỉnh, thành phố danh sách các phương tiện quá hạn kiểm định, các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn. Đồng thời, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam rà soát, thống kê số lượng phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm trong đó tập trung vào phương tiện thủy chở khách.

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng hải tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn cùa phương tiện chạy trên tuyến từ bờ ra đảo. Cương quyết đình chỉ hoạt động các phương tiện không bảo đảm điều kiện về an toàn giao thông; Chỉ đạo các đơn vị quản lý hàng hải thường xuyên rà soát để bổ sung hoặc sửa chữa kịp thời hệ thống phao tiêu, báo hiệu hàng hải, đặc biệt trên các tuyến từ bờ ra đảo.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư, các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đường thủy nội địa tại khu vực thi công dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy dịnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động trong khu vực dự án đang triển khai thi công; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Thanh tra Bộ hướng dẫn và chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, chính quyền địa phương tăng cường kiêm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa…

Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Tập trung xử lý nghiêm, triệt để những vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn như: cảng, bến hoạt dộng khi chưa được công bố, cấp phép hoạt động; phương tiện không bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo quy định, thiếu dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; chở quá số người được phép, chở hàng hóa quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn; thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, sử dụng rượu bia và các chất gây nghiện khác khi điều khiển phương tiện, để cho hành khách không sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh lên phương tiện...;

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và các nội dung của Chỉ thị này./.

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 170
Tổng số truy cập: 14116400