Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tổ chức thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-BGTVT
Từ khóa Xem với cỡ chữ
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo cho các Chi cục Đường thủy nội địa khu vực tổ chức thực hiện, chi tiết xem tại đây.
Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 225
Tổng số truy cập: 14116271