Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tổ chức thực hiện Thông tư 34/2019/TT-BGTVT
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 34/2019/TT-BGTVT  sửa đổi một số điều của các Thông tư quy định vận tải đường thủy nội địa. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo cho các Chi cục ĐTNĐ và các Cảng vụ ĐTNĐ tổ chức thực hiện, chi tiết như sau:

Thông tư 34/2019/TT-BGTVT: Xem và tải

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 185
Tổng số truy cập: 14116480