|
Trang chủ

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

TỔNG KẾT CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH ĐTNĐ NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2017
Từ khóa Xem với cỡ chữ
ình hình xâm phạm đến luồng và hành lang bảo vệ luồng trên đường thủy nội địa vẫn còn tái diễn, chưa có giải pháp mạnh mẽ và xử lý triệt để;. Bến thủy nội địa (bến hàng hóa) không phép đa phần hoạt động ở các tuyến kênh khu vực luồng hẹp, vị trí bến nằm trong hành lang bảo vệ luồng. Đó là những hạn chế cần khắc phục qua hội nghị tổng kết công tác liên ngành đường thủy nội địa năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức vào ngày 18/4,

Có thể nói, công tác phối hợp liên ngành góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, với mục tiêu là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông ĐTNĐ của người tham gia giao thông, ngăn chặn có hiệu quả những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong năm đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường thủy nội địa như: Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa… các Đoàn Kiểm tra liên ngành đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 900 lượt người tham gia giao thông, 114 bến hàng hoá, 620 lượt người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.Tuyên truyền, vận động nhân dân tự tháo dỡ, thanh thải vật chướng ngại trên đường thủy nội địa, gồm 15 đống chà, 600 cây lá dừa nước, tháo dỡ 20 hàng đáy lấn chiếm luồng chạy tàu thuyền.

Triển khai cho chủ bến khách ngang sông, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành những quy định của pháp luật về vận tải hành khách trên đưởng thủy nội địa trong mùa mưa bão, dịp lễ tết với tổng số là 56 lượt cam kết; tuyên truyền người đi đò mặc áo phao cứu sinh, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện chở khách ngang sông. Đối với Cảng,Bến kinh doanh mua bán VLXD thì yêu cầu chủ Cảng,Bến ký cam kết không được xuất hàng hóa quá tải trọng cho phép của phương tiện được phép chở theo giấy chứng nhận ATKT của cơ quan Đăng kiểm.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải tỏa, thanh thải vật chướng ngại trên đường thủy nội địa, gây cản trở giao thông, cụ thể như là: 80 vị trí đáy cá, 83 vị trí đáy neo (bắt cá kèo giống), 250 vị trí lú; thanh thải 307 phao neo, 980 cọc đáy, 255 phao lưới cá kèo. Sau giải tỏa thực hiện bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý chống tái chiếm.

Tổ chức kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm:  đã kiểm tra 224 bến bến khách ngang sông và bến hàng hoá, lập biên bản kiểm tra liên ngành 224 bến, các Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản đình chỉ 41 trường hợp, giao cho các đơn vị chức năng lập biên bản vi phạm hành chính 14 trường hợp, với số tiền xử phạt gần 60 triệu đồng. Xử lý 44 trường hợp thuyền viên vi phạm an toàn giao thông, phạt 42,4 triệu đồng.Kiểm tra thi công trên đường thủy nội địa, cầu vượt sông: 05 vị trí, phát hiện 04 trường hợp vi phạm, các Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản buộc ngưng thi công, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực.

Mặc dù trong thời gian qua, các lực lượng có thẩm quyền cũng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và có nhiều biện pháp ngăn chặn tuy nhiên, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đặc thù sông kênh ở khu vực trung tâm nội ô thành phố Cà Mau nhỏ, hẹp và các yếu tố khách quan khác, cho nên việc quy hoạch, quản lý, cấp phép và kiểm tra xử lý của ngành chức năng gặp khó khăn, chưa triệt để, dẫn đến tồn tại nhiều bến hàng hóa hoạt động không phép.

Ngoài ra, trong địa bàn nội ô thành phố Cà Mau còn tồn tại nhiều bến khách ngang sông (đò chèo) hoạt động gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, mặc dù thời gian qua Đoàn kiểm tra liên ngành phụ trách địa bàn phối hợp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời bàn giao cho UBND xã, phường quản lý, sắp xếp, xử lý theo thẩm quyền và đề nghị có giải pháp ngăn chặn, hạn chế loại hình hoạt động (đò chèo), nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như tính mạng hành khách qua sông, tuy nhiên đến nay vẫn còn tồn tại, chưa có giải pháp hữu hiệu. Thực tế, trên các tuyến đường thủy nội địa giáp ranh hai tỉnh tồn tại nhiều bến khách ngang sông hoạt động không phép (sông Gành Hào, kênh Quản Lộ Phụng Hiệp), qua báo cáo của các Đoàn liên ngành, việc tồn tại bến không phép ở các tuyến sông này nguyên nhân do vị trí bến chưa được quy hoạch, nên khi chủ bến làm hồ sơ xin phép không được các cơ quan chức năng chấp thuận, có một số bến liên quan đến việc tranh chấp kéo dài chưa được giải quyết.

Các Đoàn kiểm tra liên ngành gặp khó trong việc kiểm tra các bến thủy hoạt động bơm hút cát để san lấp mặt bằng, khi đến kiểm tra thường không gặp được chủ hoặc người có trách nhiệm, chỉ giao cho công nhân làm thuê, khó khăn trong công tác xử phạt vi phạm.

Năm 2017, liên ngành đường thủy nội địa tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp từng loại đối tượng tham gia giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, chủ bến khách, người tham gia giao thông về trang bị, sử dụng áo phao, cặp phao, dụng cụ nổi cứu sinh; Tổ chức cho chủ bến khách, chủ phương tiện vận tải hành khách ngang sông, các phương tiện vận chuyển hành khách du lịch, đò ngang, đò dọc ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, gắn với việc thực hiện phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn năm 2016 - 2020.Phối hợp với Ban An toàn giao thông các cấp triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, phối hợp với các đơn vị, cơ quan truyền thông tuyên truyền, phán ánh kịp thời tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của nhân dân nhất là những người kinh doanh và tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Liên ngành đường thủy lập biên bản xử lý vi phạm bến thủy nội địa không phép.

 Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với những vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, tập trung vào các chuyên đề như: Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các điểm tổ chức lễ hội có sử dụng phương tiện thủy để vận chuyển hành khách. Kiểm tra xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về chở quá vạch mớn nước an toàn, chở quá sức chở người đối với phương tiện thủy nội địa trên tuyến dường thủy nội địa và tại các cảng, bến thủy nội địa. Kiểm tra xử lý các vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật của phương tiện thủy nội địa;bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện. Kiểm tra hoạt động xây dựng công trình trên đường thủy nội địa; điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa, nhất là các phương tiện chở khách; kiểm tra những vi phạm hoạt động các cảng, bến thủy nội địa (tập trung xử lý bến thủy nội địa hoạt động không phép, bến không đủ điều kiện hoạt động, nằm trong hành lang an toàn cầu bắc qua sông).

Phối hợp chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 20/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; Kế hoạch số 01A/KH-BATGT ngày 12/01/2017 của Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau về việc hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017. Đồng thời, phối hợp và đề nghị chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, giải tỏa, thanh thải vật chướng ngại trên đường thủy nội địa gây cản trở giao thông thủy.

Theo http://batgt.camau.gov.vn

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 175
Tổng số truy cập: 14116412