ứng dụng CNTT ứng dụng CNTT

Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT

Ngày 28/9/2018, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 2113/QĐ-BGTV về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (phiên bản 1.0), chi tiết như sau: Kiến trúc CPĐT:...

Rà soát, xử lý tấn công mạng có chủ đích

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc cài đặt phần mềm và quét, xử lý tấn công mạng có chủ đích theo địa chỉ sau Phần mềm xử lý, rà soát: Tải về

Thông báo về Hệ thống Giám sát và Điều phối giao thông hàng hải Quy Nhơn

Ngày 12/9/2019, Cục Hàng hải Việt Nam có Công văn số 3376/CHHVN-PC về việc đưaHệ thống Giám sát và Điều phối giao thông hàng hải Quy Nhơn vào sử dụng, trong đó thông báo chi tiết về thời...

Quản lý online hệ thống báo hiệu đường thủy

Nhờ ứng dụng trên, đơn vị quản lý không phải kiểm tra thủ công từng phao, báo hiệu mà trực theo dõi qua máy tính, điện thoại... Keyword đầu tiên có dấu Phao báo hiệu trên luồng đường thủy quốc gia...

Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo...

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam áp dụng phần mềm triển khai thực hiện các văn bản về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên

Đảng uỷ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm "Quản lý việc triển khai thực hiện các văn bản về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên" Ngày...

Dùng công nghệ “khơi thông” luồng tuyến, dịch vụ công đường thủy

Điểm sáng nổi bật của ngành Đường thủy trong những năm gần đây là ứng dụng mạnh mẽ thành tựu công nghệ thông tin đổi mới quản lý... Bốc xếp hàng hóa trên tuyến sông thuộc hành...

Kế hoạch triển khai CPĐT Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ngày 28/01/2019, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Quyết định só 43/QĐ-CĐTNĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (giai đoạn...

Đóng góp dữ liệu vào hệ tri thức Việt số hóa

Tài liệu hướng dẫn đóng góp dữ liệu vào hệ tri thức Việt số hóa: Xem và tải

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng thủy nội địa

Thực hiện Văn bản số 7934/TTCNTT ngày 20/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục tàu biển, xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng thủy nội địa...

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai 27 thủ tục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ngày 16/1, Cục Đường thủy nội địa VN nâng mức trực tuyến đối với 27 dịch vụ công. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật (thứ ba, bên phải) và lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khai trương,...

Báo cáo kế hoạch CNTT năm 2017

Ngày 23/01/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 108/CĐTNĐ về việc đánh giá kế quả ứng dụng CNTT Cục ĐTNĐ Việt Nam năm 2017, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Quy trình xử lý thông báo vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa

Ngày 13/11/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định số 1468/QĐ-CĐTNĐ về việc ban hành quy trình xử lý thông báo vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa. Chi tiết như sau: Quyết...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT

Ngày 09/8/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, chi tiết như sau: Quyết định: Xem và tải

Tham gia ban chỉ đạo ứng dung CNTT

Ngày 07/08/2017, Cục Đường thủy nội địa cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng Bộ GTVT, chi tiết như sau: Quyết định: Xem và tải

Kế hoạch CNTT 2017

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định kế hoạch công nghệ thông tin năm 2017, chi tiết như sau: Kế hoạch: Xem và tải

Cục đường thủy nội địa: “Cú hích” đổi mới quản lý từ công nghệ

Cục ĐTNĐ Việt Nam đã hoàn thiện văn phòng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để thay cho văn bản giấy. Các cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục ĐTNĐ...

Cục ĐTNĐ triển khai phần mềm thi, kiểm tra trên phần mềm trực tuyến bằng cấp cccm

Cục ĐTNĐ triển khai phần mềm thi, kiểm tra trên phần mềm trực tuyến bằng cấp CCCM - Link tải phần mềm quản lý thi : Click vào đây để tải về - Link googdriver: Click vào...

V/v rà soát báo cáo thông tin website

Ngày 22/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 931-1 về việc rà soát báo cáo thông tin website của các đơn vị trực thuộc Cục ĐTNĐ VN, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 19/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 918/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến.Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển...