ứng dụng CNTT ứng dụng CNTT

Quy định về an toàn, an ninh trong phòng máy chủ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 07/8/2015, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 923/QĐ-CĐTNĐ về quy định an toàn, an ninh thông tin cho phòng máy chủ và an toàn an ninh thông tin.

Chi tiết quyết định: Xem và tải

Quay lại