ứng dụng CNTT ứng dụng CNTT

Rà soát, xử lý tấn công mạng có chủ đích
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc cài đặt phần mềm và quét, xử lý tấn công mạng có chủ đích theo địa chỉ sau

Phần mềm xử lý, rà soát: Tải về

Quay lại