ứng dụng CNTT

Thí điểm làm thủ tục cho phương tiện thủy vào, rời cảng, bến thủy nội địa qua tin nhắn
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 2537/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2016 về việc thí điểm đăng ký làm thủ tục vào, rời cảng bến thủy nội địa bằng tin nhắn. Trong đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai quyết định, hướng dẫn và tuyên truyền cho người dân Quy trình đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn

Chi tiết quyết định: Download

Quay lại