Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
30/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ GTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa. 07/09/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 18/08/2017 Chính phủ Pháp chế Nguyễn Xuân Phúc
26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa. 02/08/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
01/2017/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 20/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
02/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014. 20/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
04/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT 19/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
03/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 19/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
46/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 29/12/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
46/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 29/12/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Pháp chế Trương Quang Nghĩa
248/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 11/11/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Vũ Thị Mai
198/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ĐTNĐ và đường sắt. 08/11/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Vũ Thị Mai
25/2016/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 03/10/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
25/2016/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 03/10/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Pháp chế Trương Quang Nghĩa
2537/QĐ-BGTVT Quyết định thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn 15/08/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Lê Đình Thọ
132/2015/NĐ-CP Nghị định 132/2015/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông Đường thủy nội địa 11/02/2016 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
83/2015/TT-BGTVT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa 30/12/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
69/TT-BGTVT Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm 09/11/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
65/2015/TT-BGTVT Thông tư ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa” 05/11/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
61/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 02/11/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
51/2015/QĐ-TTg Quyết định về quy định tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy 14/10/2015 Chính phủ Giao thông

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 155
Tổng số truy cập: 10460128