Trang chủ

Văn bản

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
51/2015/QĐ-TTg Quyết định về quy định tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy 14/10/2015 Chính phủ Giao thông
51/2015/QĐ-TTg Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa 14/10/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa
24/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 08/10/2015 Chính phủ Giao thông Nguyễn Tấn Dũng
36/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 08/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông Đinh La Thăng
48/2014/QH13 Luật sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường thủy 07/10/2015 Quốc hội Đường thủy nội địa Nguyễn Sinh Hùng
47/2015/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy 05/10/2015 Chính phủ Pháp chế
47/2015/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải ĐTNĐ 05/10/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
59/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa 03/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
8 Pháp luật Giao thông ĐTNĐ 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
54/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam 24/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
52/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải 23/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
49/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 21/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
47/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
47/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
45/2015/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa 03/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
24/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27/02/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 26/02/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
75/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 18/12/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông Đinh La Thăng
70/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý đường thủy nội địa. 04/12/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
110/2014/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. 19/11/2014 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 209
Tổng số truy cập: 11350092