Trang chủ

Văn bản

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
177/2012/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa. 23/10/2012 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Vũ Thị Mai
43/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi 23/10/2012 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
35/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định về lắp đặt kí hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa. 05/09/2012 Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông Đinh La Thăng
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa. 26/06/2012 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng và Hoàng Tuấn Anh
15/2012/TT-BGTVT Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách sang sông. 10/05/2012 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
73/2011/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu ĐTNĐ 30/12/2011 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
133/2011/TT-BTC Thông tư quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa 28/09/2011 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đỗ Hoàng Anh Tuấn
75/2011/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 06/06/2011 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Hồng Trường và Trần Văn Hiếu
34/2011/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng kiểm PTTNĐ ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên PTTNĐ ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000” 26/04/2011 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Hồ Nghĩa Dũng
33/2011/TT/BTC Thông tư sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ. 14/03/2011 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đỗ Hoàng Anh Tuấn
40/2010/TT-BGTVT Quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa 30/12/2010 Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông Hồ Nghĩa Dũng
37/2010/TT-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thuỷ nội địa. 01/12/2010 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Hồ Nghĩa Dũng
970/QĐ- BGTVT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia. 15/04/2009 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Hồ Nghĩa Dũng
09/2008/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ. 30/01/2008 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
125/2005/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa. 07/10/2005 Chính phủ Đường thủy nội địa Phan Văn Khải
47/2005/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 08/06/2005 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Chí Chung
51/2005/NĐ-CP Nghị định quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa 11/04/2005 Chính phủ Đường thủy nội địa Phan Văn Khải
18/2005/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 24/03/2005 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đào Đình Bình
31/2004/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa. 21/12/2004 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đào Đình Bình
30/2004/QĐ-BGTVT Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thuỷ nội địa. 13/12/2004 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đào Đình Bình

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 174
Tổng số truy cập: 14116585