Trang chủ

Vận tải đường thủy

Tổng hợp thông tin báo cáo thống kê Quý II năm 2019
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thống kê phương tiện, thuyền viên Quý II năm 2019, chi tiết như sau:

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 4: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 4: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 5: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 5: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 6: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 6: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM 6 tháng đầu năm 2019: Xem và tải

 

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 35
Tổng số truy cập: 5925685