Trang chủ

Vận tải đường thủy

Tổng hợp thông tin báo cáo thống kê Quý III, IV năm 2019
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thống kê phương tiện, thuyền viên Quý III, IV năm 2019, chi tiết như sau:

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 7: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 7: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 8: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 8: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 9: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 9: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 10: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 10: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 11: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 11: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 12: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 12: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM năm 2019: Xem và tải

Thông tin phương tiện năm 2019: Xem và tải

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 100
Tổng số truy cập: 5864444