Trang chủ

Vận tải đường thủy

Tổng hợp thông tin báo cáo thống kê tháng 1, 2, 3 năm 2019
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thống kê phương tiện, thuyền viên năm 2018, chi tiết như sau:

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tháng 1/2019: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 1/2019: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM 2/2019: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 2/2019: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM 3/2019: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 3/2019: Xem và tải

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 105
Tổng số truy cập: 5869496