Trang chủ

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực ngày 15/4/2020
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Họp trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Sáng ngày 17/4/2020, đồng chí Bùi Thiên Thu, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐTNĐVN đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự cuộc họp gồm có một số thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Phó Cục trưởng Phan Văn Duy, Chủ tịch Công đoàn Cục Ngô Văn Quang, Phòng Vận tải - An toàn giao thông, Văn phòng Cục và lãnh đạo các Cảng vụ, Chi cục Đường thủy nội địa.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo (Phòng VT-ATGT) báo cáo các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, đã phân loại nguy cơ dịch ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, trong đó: 12 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao và 16 địa phương thuộc nhóm nguy cơ thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 35 địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp yêu cầu thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu yêu cầu các đơn vị nghiên cứu ngay nội dung văn bản 639/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 16/4/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam gửi Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố để chủ động trong công tác phối hợp với Sở Giao thông vận tải các địa phương (Xem và tải văn bản số 639/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 16/4/2020); triển khai chỉ đạo của Cục tại văn bản số 638/CĐTND-VT-ATGT ngày 16/7/2020 (Xem và tải văn bản tại đây), tăng cường các giải pháp làm việc trực tuyến đối với các chủ tàu trong việc cấp phép vào, rời cảng, bến. Các Chi cục, Cảng vụ Đường thủy nội địa chỉ đạo các Đội thanh tra an toàn, Đại diện cảng vụ phối hợp trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Các Chi Cục Đường thủy nội địa, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động bố trí thời gian tổ chức công tác nghiệm thu sản phẩm bảo trì đường thủy nội địa đã hoàn thành trong Quý I năm 2020.

Về việc bố trí công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà để phục vụ chống dịch, trong điều kiện cơ sở hạ tầng CNTT còn chưa thật đồng bộ như hiện tại, yêu cầu Trưởng các Tổ chức giúp việc Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí sắp xếp vừa đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chống dịch, đồng thời chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc của đơn vị.

Cục trưởng cũng giao Thường trực Ban Chỉ đạo, xem xét, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân đã có thành tích trong công tác chống dịch.

Về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp thuộc Đảng ủy Cục, đồng chí Bí thư, Cục trưởng yêu cầu các chi bộ khẩn trương, chủ động hoàn thành công tác tổ chức đại hội trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình tổ chức đại hội, cần lưu ý đảm bảo tuân thủ các biện pháp giãn cách phòng chống dịch.

Văn phòng Cục

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 125
Tổng số truy cập: 12201878