Trang chủ

Ý kiến xử lý, phản hồi

Từ nghi vấn bằng cấp 3, thu hồi hơn 200 bằng thuyền trưởng, máy trưởng

Cục Đường thủy nội địa VN vừa phát hiện và thu hồi hơn 200 bằng thuyền trưởng, máy trưởng do gian lận, làm giả hồ sơ để thi nâng hạng. Ông Phan Văn Duy, Phó cục trưởng Cục Đường...

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Thực hiện văn bản số 5356/BGTVT-VT ngày 07/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải triển khai tổ chức Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Cục Đường...

Cơ chế giải quyết khiếu nại Dự án WB6

Ngày 02/4/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1038/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án WB6, theo đó hạng mục Kênh nối Đáy - Ninh Cơ chỉ được đầu tư khi Dự án được Chính phủ và...

Trả lời ý kiến tiếp thu các tàu to đỗ hàng 2, 3 gây mất ATGT

Ngày 28/12/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn trả lời chỉ đạo của Cục trưởng về việc: Các tàu đẩy to đỗ hàng 2, 3 ảnh hưởng đến luồng tàu chạy gây mất an toàn giao thông, chi tiết như sau:...

Trả lời phản ánh của công dân về phương tiện hút cát tại bến đò Chu Phan huyện Mê Linh

Ngày 12/12/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn số 1337/ĐTNĐPB-PC về việctrả lời phản ánh của công dân về phương tiện hút cát tại bến đò Chu Phan huyện Mê Linh, TP. Hà...

Trả lời phản ánh về việc thu tiền khu vực tàu vào bến

Ngày 24/11/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc thu tiền an ninh tại khu vực km00 đến km04+00 sông Kinh Thầy, chi tiết như sau: Công văn: File 1 ,...

Kế hoạch tổng điều tra phương tiện thủy

Hiện không rõ toàn quốc có bao nhiêu phương tiện thủy thuộc diện phải đăng ký, bởi chắc chắn số lượng điều tra năm 2007 ở nhiều địa phương sẽ là con số ảo. ...

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam, với mục đích giúp cơ quan quản...

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam với mục đích giúp cơ quan quản lý...

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 với mục đích giúp cơ quan quản lý nhà nước...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 182
Tổng số truy cập: 15054484