Trang chủ

Ý kiến xử lý, phản hồi

Cơ chế giải quyết khiếu nại Dự án WB6
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 02/4/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1038/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án WB6, theo đó hạng mục Kênh nối Đáy - Ninh Cơ chỉ được đầu tư khi Dự án được Chính phủ và WB đồng ý bổ sung vốn. Ngày 02/11/2016 hạng mục kênh nối Đáy - Ninh Cơ được Chính phủ phê duyệt bổ sung vốn tại Quyết định 2094/QĐ-TTg. Ngày 23/6/2017, Hiệp định tín dụng số 6028-VN tài trợ bổ sung vốn cho việc xây dựng kênh nối Đáy - Ninh Cơ được ký kết giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo Cơ chế giải quyết khiếu nại cho Dự án Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ - Hạng mục bổ sung vốn xây dựng kênh nối Đáy - Ninh cơ, chi tiết như sau:

Cơ chế giải quyết khiếu nại: Xem và tải

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 130
Tổng số truy cập: 16173361