Trang chủ

Ý kiến xử lý, phản hồi

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam với mục đích giúp cơ quan quản lý nhà nước tiếp cận với tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa, đồng thời nam bắt được các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; tại Hội nghị, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổng họp được 9 kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy, cảng thủy nội địa có liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa.

Đe kịp thời trả lòi, tháo gỡ nhũng bất cập, hỗ trợ doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả vận tải thủy, cảng thủy nội địa.

Chi tiết xem tại: File đính kèm

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 116
Tổng số truy cập: 8421455