Trang chủ

Ý kiến xử lý, phản hồi

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện văn bản số 5356/BGTVT-VT ngày 07/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải triển khai tổ chức Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo về các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

Công văn 1261/CĐTNĐ-VT-ATGT về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa: Xem và tải

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 158
Tổng số truy cập: 9329582